(Vicia Sativa L.)

Jednogodišnja leguminoza. Stabiljka je nežna i visine od 110-130 cm.
Daje visoki prinos zelene mase od 30-40 t/ha. Seje se pojedinačno u količini od 100-120 kg/ha ili u smeši sa ovsom u količini od 30-40 kg/ha.
Otporna je na niske temperature te se seje u rano proleće.

 

JARA GRAHORICA – NOVI BEOGRAD

Jednogodišnja leguminoza.
Stabiljka je nežna i visine od 110-130 cm.
Daje visoki prinos kvalitetne krme od 40-50 t/ha.
Seje se pojedinačno u količini od 100-120 kg/ha
ili u smeši sa ovsom u količini od 30-40 kg/ha.
Otporna je na niske temperature te se seje u rano proleće.

text-slika-jaragrahorica