(Brassica Oleracea Vlp.)

KRMNA REPICA

Ova biljka je u intenzivnom porastu visoka oko 150-200 cm, debljine oko 2 cm. List je krupan i sočan. Cvetovi su žute boje.
Krmna repica je otporna na niske temperature te je treba sejati ranije u jesen da se dobro razvije. Koristi se u ishrani  preživara. Prinos zelene mase je od 60-80 t/ha. Seje se krajem avgusta i početkom septembra na dubini do 2 cm, u količini od 15-20 kg/ha