(Soraghum bicolor L.)

KRMNI SIRAK – NS – TITAN

Titan je nova sorta krmnog sirka, nastala ukrštanjem linija krmnog sirka i sudanske trave. Višeotkosna je sorta sa tri do pet otkosa, visokog genetskog potencijala za prinos krme, preko 80 t/ha u uslovima suvog ratarenja, a u uslovima navodnjavanja može da postigne i do 100 t/ha zelene krme. Kosi se kada su biljke visine od 0,7-1,5m. Odlikuje se brzim početnim porastom, odličnim bokorenjem i dobrom regeneracijom nakon kosidbe.
Izvaredno je ugljenohidratno i energetsko hranivo sa prosečnim sadržajem sirove celuloze 42% i šećera 42% (u suvoj materiji), te je odličan za ishranu stoke u zelenom stanju kao i za proizvodnju silomase za biodigestore.