(Sorghum Sudanense Pers.)

SUDANSKA TRAVA – NS – SREM

Jednogodišnja krmna kultura koja je sve više zastupljena u proizvodnji krma. Potiče iz toplih krajeva, te zahteva više toplote za svoj razvoj.
Seje se krajem aprila i početkom maja.U toku vegetacije daje 3-4 otkosa. Seje se od 33-45 kg/ha uskoredno. U toku vegetacije otporna je na bolesti i štetočine.Iskorišćava se za zelenu krmu, silažu a može i za spravljenje sena.
Prinos zelene mase je od 70-80 t/ha a sene od 12-15 t/ha. Prosečan sadržaj proteina je od 10-11%.
Posle razoravanja sudanska trava ne ostavlja rizome u zemlji jer je
korenov sistem žiličast.