TRAVNE SMEŠE ZA LIVADE

Namenjene za zemljišta brdsko-planinskih područja srednjeg do lošijeg kvaliteta, slabo kisele do kisele reakcije. U sastav ovih smeša ne ulaze leguminozne vrste pa se đubrenje ovakvog tipa travnjaka preporučuje u punom obimu sa azotnim đubrivima. Sastoje se od najplemenitijih travnih višegodišnjih vrsta koje obezbeđuju dobru pokrovnost i spratnu zastupljenost , kao i dug period eksploatacije biljne zajednice. Pravilnim zasnivanjem, održavanjem i iskorišćavanjem dobijaju se visoki prinosi biomase odličnog kvaliteta sa zadovoljavajućim balansom ugljenih hidrata i proteina. Moguće je kombinovano iskorišćavanje putem kosidbe i ispaše. Za ovaj tip smeša se mogu odlučiti poljoprivredni proizvođači koji ne žele visoke troškove zasnivanja livada, ali žele dugotrajne travnjake  uz ostvarivanje visokih prinosa biomase.