Parkovske trave

Parkovske travne smeše sastavljamo od uvoznih komponenata najpoznatijih svetskih semenskih kompanija. Sorte u smeši su usklađene po boji, bujnosti  i tipu bokorenja sa ciljem da se dobije travnjak najvišeg kvaliteta. Sve sorte se ispituju na našem oglednom polju jer samo na taj način možemo biti sigurni da su prilagođene našem klimatu.

Seme se pakuje u komercijalna pakovanja od 0,5 kg u kutije i u ekonomično pakovanje od 2 kg u kesi. Proizvodimo tri osnovne mešavine UNIVERZAL, SPORT I HLAD. Za sve ostale zahtevnije kupce predlažemo konsultacije sa stručnim licem i specijalizovanu mešavinu po narudžbini.

Telefon za konsultacije 063/8056-748 Marko

Uputstvo za zasnivanje travnjaka:

1. Pre setve zemlju temeljno prekopati ukloniti korove, kamenje i poravnati. Ako se seje na loše zemljište dodati humus.

2. Travnjaci se mogu zasnivati od početka proleća do pozne jeseni (treba izbegavati setvu kada je tempoeratura preko 30 stepeni). Ravnomerno razbacati seme po celoj površini u dva ukrštena pravca.

3. Nakon setve seme nežno uneti u zemlju grabuljom (tepkanjem) i povaljati (laganim valjkom). Zalivanje obaviti ujutro ili uveče. Količina vode 1-2 l/m².

4. Prvo košenje obaviti kada trava dostigne 10 cm visine kosačicom sa oštrim noževima. Kositi na visinu od 6 cm. Sledeće košenje može niže (4-5 cm).

Održavanje travnjaka

Travnjacima je potrebno oko 20 l/m2 nedeljno ako nema padavina vodu treba obezbediti zalivanjem. Poželjno je prihranjivanje specijalnim đubrivima 4 puta godišnje. Po potrebi izvršiti zaštitu od korova, štetočina i bolesti. Prihranu raditi sa specijalizovanim đubrivima za travnjake.

Na dosta gaženim travnjacima jednom godišnje izvršiti aeraciju.

Regeneraciju travnjaka raditi metodom „topdressing“ u sloju 1-2 cm.