(Lotus Coniculatus L.)

ŽUTI ZVEDAN

Karakteriše ga brz i bujan razvoj u toku ekspoatacije. Period iskorišćavanja može da bude i do 8 godina. Daje od 6-8 t/ha suvoga sena. Visina porasta useva je do 50 cm. Koristi se čistoj proizvodnji kao i u smešama.U ishrani može da se koristi u svežem stanju jer ne izaziva naduv stoke.
Za setvu je potrebno 10-12 kg/ha.

text-slka-zzvedan