BLAGOFLOR D.O.O. je osnovan početkom 1992. u Bačkoj Topoli.

Preduzeće je osnovano u periodu kada su veći deo privrednog sektora činila društvena preduzeća, tako da su se počeci poslovanja zasnivali na trgovačkoj delatnosti.

Prve korake u semenskoj proizvodni BLAGOFLOR je načinio 1994. kada je ušao u proizvodnju semena crnog luka, a zatim i semena krmnog bilja. Preduzeće se u ovom periodu bavilo organizovanjem proizvodnje i prometom semenske robe. Nekoliko godina kasnije otvoren je i moderni doradni centar za doradu svih vrsta semena. Paleta proizvoda se tokom godina proširivala u skladu sa zahtevima tržišta.

Počev od 2005. godine proizvodnja se uglavnom odvija na sopstvenim parcelama i taj trend će biti nastavljen i u budućnosti.

Za setvu se koristi osnovno seme domaćih instituta, koje je stvoreno za naše agrotehničke uslove. Dorada semena se viši u sopstvenom doradnom centru kao i pakovenje u prepoznatljivu ambalažu. Ispitivanje kvaliteta dorađenog semena vrše ovlašćena i licencirana preduzeća. Realizacija proizvodnog programa vrši se preko veleprodaje u Bačkoj Topoli, a postoji i mogućnost dostave sopstvenim dostavnim vozilima

BLAGOFLOR d.o.o.

Nasuprot povećanju obima posla BLAGOFLOR je ostao porodična firma, sa 4 visoko obrazovanih radnika.

BLAGOFLOR za svojih 20 godina postojanja nikada nije bilo u blokadi i ima konstantno povećanje obima posla.